Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-12°

-

7

Februari

46%

-9°

-

5

Mars

46%

-2°

-

6

April

54%

-

5

Maj

57%

18°

-

8

Juni

58%

22°

-

10

Juli

64%

25°

-

9

Augusti

64%

24°

-

9

September

49%

17°

-

7

Oktober

48%

10°

-

5

November

36%

-2°

-

5

December

34%

-10°

-

7