Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-11°

-

7

Februari

45%

-8°

-

6

Mars

44%

-1°

-

6

April

53%

10°

-

5

Maj

57%

18°

-

9

Juni

59%

23°

-

10

Juli

68%

26°

-

9

Augusti

66%

25°

-

8

September

51%

18°

-

7

Oktober

51%

11°

-

5

November

38%

-

5

December

34%

-9°

-

7