Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-14°

-

8

Februari

44%

-8°

-

7

Mars

44%

-2°

-

7

April

54%

-

6

Maj

53%

17°

-

8

Juni

53%

21°

-

11

Juli

57%

23°

-

13

Augusti

58%

22°

-

11

September

44%

16°

-

9

Oktober

45%

10°

-

6

November

33%

-3°

-

8

December

29%

-10°

-

9