Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-15°

-

7

Februari

47%

-10°

-

6

Mars

45%

-3°

-

6

April

56%

-

6

Maj

55%

18°

-

8

Juni

58%

22°

-

10

Juli

62%

24°

-

11

Augusti

60%

23°

-

10

September

45%

16°

-

9

Oktober

42%

-

7

November

33%

-3°

-

7

December

33%

-12°

-

7