Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-14°

-

7

Februari

45%

-10°

-

6

Mars

44%

-4°

-

6

April

53%

-

5

Maj

55%

17°

-

8

Juni

55%

22°

-

10

Juli

60%

24°

-

11

Augusti

61%

23°

-

9

September

46%

16°

-

8

Oktober

44%

-

6

November

33%

-3°

-

6

December

32%

-11°

-

8