Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-10°

-

5

Februari

47%

-7°

-

5

Mars

48%

-

5

April

54%

11°

-

6

Maj

58%

19°

-

10

Juni

62%

24°

-

11

Juli

72%

27°

-

8

Augusti

68%

26°

-

8

September

55%

19°

-

7

Oktober

53%

13°

-

5

November

42%

-

4

December

37%

-8°

-

5