Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-13°

-

6

Februari

44%

-9°

-

5

Mars

44%

-2°

-

5

April

54%

-

4

Maj

56%

18°

-

7

Juni

55%

22°

-

9

Juli

62%

24°

-

10

Augusti

61%

23°

-

7

September

47%

17°

-

7

Oktober

49%

10°

-

4

November

35%

-2°

-

5

December

30%

-11°

-

7