Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-13°

-

5

Februari

47%

-8°

-

4

Mars

43%

-1°

-

4

April

54%

10°

-

3

Maj

54%

18°

-

6

Juni

54%

21°

-

9

Juli

59%

23°

-

11

Augusti

58%

22°

-

8

September

42%

16°

-

7

Oktober

44%

-

4

November

34%

-3°

-

4

December

31%

-11°

-

6