Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-8°

-

8

Februari

45%

-4°

-

6

Mars

47%

-

6

April

55%

12°

-

6

Maj

59%

19°

-

9

Juni

60%

24°

-

10

Juli

69%

27°

-

9

Augusti

68%

26°

-

8

September

52%

19°

-

8

Oktober

52%

13°

-

5

November

41%

-

6

December

35%

-6°

-

8