Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-13°

-

6

Februari

47%

-10°

-

5

Mars

46%

-3°

-

6

April

55%

-

5

Maj

56%

17°

-

8

Juni

58%

22°

-

10

Juli

66%

25°

-

10

Augusti

64%

24°

-

8

September

49%

17°

-

8

Oktober

48%

10°

-

5

November

35%

-2°

-

5

December

37%

-10°

-

6