Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-15°

-

11

Februari

43%

-10°

-

8

Mars

44%

-2°

-

8

April

52%

-

6

Maj

50%

16°

-

9

Juni

51%

20°

-

13

Juli

53%

23°

-

14

Augusti

56%

22°

-

12

September

38%

15°

-

11

Oktober

37%

-

9

November

28%

-5°

-

11

December

29%

-13°

-

11