Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-13°

-

5

Februari

44%

-9°

-

4

Mars

44%

-2°

-

4

April

53%

-

4

Maj

56%

18°

-

7

Juni

56%

22°

-

9

Juli

62%

24°

-

10

Augusti

62%

23°

-

8

September

46%

17°

-

7

Oktober

48%

10°

-

4

November

35%

-2°

-

4

December

31%

-11°

-

5