Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-13°

-

6

Februari

46%

-8°

-

5

Mars

44%

-2°

-

5

April

54%

-

4

Maj

54%

17°

-

7

Juni

54%

21°

-

10

Juli

58%

23°

-

12

Augusti

58%

22°

-

9

September

42%

16°

-

7

Oktober

43%

-

5

November

32%

-2°

-

5

December

30%

-11°

-

6