Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-10°

-

8

Februari

45%

-7°

-

7

Mars

43%

-

6

April

53%

11°

-

6

Maj

57%

19°

-

9

Juni

60%

24°

-

10

Juli

69%

26°

-

9

Augusti

66%

26°

-

8

September

50%

19°

-

7

Oktober

51%

12°

-

5

November

39%

-

6

December

34%

-8°

-

8