Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-14°

-

6

Februari

45%

-9°

-

5

Mars

43%

-3°

-

5

April

54%

-

4

Maj

55%

17°

-

7

Juni

54%

21°

-

9

Juli

60%

23°

-

11

Augusti

59%

22°

-

8

September

45%

16°

-

7

Oktober

47%

-

4

November

34%

-3°

-

4

December

30%

-11°

-

6