Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-10°

-

6

Februari

44%

-7°

-

5

Mars

45%

-

5

April

54%

11°

-

6

Maj

57%

19°

-

8

Juni

59%

24°

-

10

Juli

67%

26°

-

9

Augusti

66%

26°

-

7

September

49%

19°

-

7

Oktober

50%

12°

-

4

November

39%

-

4

December

34%

-8°

-

7