Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-10°

-

8

Februari

45%

-6°

-

6

Mars

46%

-

6

April

55%

11°

-

6

Maj

58%

19°

-

8

Juni

59%

23°

-

10

Juli

67%

26°

-

9

Augusti

66%

25°

-

8

September

51%

19°

-

8

Oktober

52%

12°

-

5

November

40%

-

6

December

34%

-7°

-

8