Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-17°

-

7

Februari

46%

-12°

-

7

Mars

48%

-4°

-

6

April

54%

-

5

Maj

55%

16°

-

8

Juni

54%

21°

-

11

Juli

57%

24°

-

12

Augusti

57%

22°

-

11

September

40%

14°

-

10

Oktober

35%

-

8

November

27%

-5°

-

8

December

31%

-14°

-

9