Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-13°

-

8

Februari

45%

-8°

-

6

Mars

44%

-2°

-

6

April

53%

-

5

Maj

55%

17°

-

7

Juni

55%

22°

-

11

Juli

59%

24°

-

12

Augusti

60%

23°

-

10

September

44%

17°

-

9

Oktober

45%

10°

-

5

November

33%

-2°

-

7

December

31%

-11°

-

8