Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-17°

-

6

Februari

46%

-11°

-

5

Mars

47%

-3°

-

5

April

56%

-

5

Maj

56%

16°

-

7

Juni

56%

22°

-

10

Juli

59%

24°

-

11

Augusti

60%

23°

-

10

September

43%

16°

-

10

Oktober

38%

-

7

November

29%

-4°

-

7

December

32%

-13°

-

7