Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-11°

-

5

Februari

45%

-8°

-

4

Mars

44%

-1°

-

5

April

53%

10°

-

5

Maj

57%

18°

-

8

Juni

58%

23°

-

10

Juli

67%

26°

-

9

Augusti

65%

25°

-

7

September

50%

18°

-

7

Oktober

50%

12°

-

4

November

38%

-

4

December

33%

-9°

-

5