Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-8°

-

7

Februari

44%

-4°

-

6

Mars

43%

-

6

April

51%

11°

-

6

Maj

56%

18°

-

9

Juni

60%

23°

-

9

Juli

71%

27°

-

8

Augusti

67%

26°

-

6

September

56%

19°

-

6

Oktober

50%

12°

-

3

November

40%

-

5

December

33%

-6°

-

7