Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-15°

-

6

Februari

45%

-10°

-

5

Mars

44%

-2°

-

5

April

54%

-

5

Maj

54%

18°

-

7

Juni

55%

22°

-

10

Juli

59%

24°

-

11

Augusti

59%

23°

-

9

September

44%

16°

-

8

Oktober

42%

-

6

November

32%

-4°

-

6

December

32%

-12°

-

7