Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-15°

-

7

Februari

44%

-10°

-

6

Mars

43%

-2°

-

6

April

53%

-

6

Maj

53%

17°

-

7

Juni

54%

21°

-

10

Juli

57%

23°

-

12

Augusti

58%

22°

-

10

September

42%

15°

-

9

Oktober

41%

-

6

November

30%

-4°

-

8

December

31%

-13°

-

8