Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-14°

8

Februari

46%

-10°

7

Mars

45%

-3°

7

April

54%

5

Maj

54%

15°

7

Juni

52%

20°

12

Juli

55%

22°

13

Augusti

56%

21°

10°

11

September

40%

14°

9

Oktober

38%

7

November

29%

-4°

8

December

28%

-12°

8