Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-14°

-

9

Februari

44%

-10°

-

8

Mars

43%

-3°

-

8

April

53%

-

7

Maj

55%

18°

-

8

Juni

55%

22°

-

11

Juli

59%

24°

-

12

Augusti

60%

23°

-

10

September

45%

16°

-

9

Oktober

44%

10°

-

7

November

32%

-3°

-

8

December

31%

-12°

-

9