Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-10°

-

5

Februari

45%

-7°

-

4

Mars

44%

-

5

April

54%

11°

-

5

Maj

57%

19°

-

8

Juni

59%

23°

-

9

Juli

68%

27°

-

8

Augusti

66%

25°

-

7

September

50%

19°

-

6

Oktober

50%

12°

-

3

November

38%

-

3

December

34%

-8°

-

4