Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-6°

-

13

Februari

38%

-4°

-

10

Mars

40%

-

10

April

41%

10°

-

11

Maj

45%

18°

-

13

Juni

47%

23°

-

12

Juli

51%

26°

-

12

Augusti

48%

24°

-

13

September

43%

19°

-

12

Oktober

35%

12°

-

13

November

24%

-

14

December

24%

-4°

-

13