Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-6°

-

14

Februari

38%

-4°

-

11

Mars

37%

-

12

April

41%

10°

-

12

Maj

48%

18°

-

13

Juni

51%

22°

-

12

Juli

55%

25°

-

13

Augusti

50%

23°

-

13

September

44%

19°

-

12

Oktober

37%

12°

-

13

November

24%

-

14

December

23%

-3°

-

15