Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-6°

-

15

Februari

38%

-5°

-

12

Mars

39%

-

13

April

41%

10°

-

12

Maj

47%

18°

-

13

Juni

49%

22°

-

13

Juli

54%

25°

-

13

Augusti

48%

23°

-

14

September

43%

19°

-

12

Oktober

35%

12°

-

13

November

24%

-

15

December

24%

-4°

-

16