Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-6°

-

13

Februari

40%

-4°

-

11

Mars

41%

-

10

April

44%

11°

-

11

Maj

49%

19°

-

12

Juni

51%

24°

-

12

Juli

54%

26°

-

12

Augusti

51%

25°

-

12

September

44%

20°

-

11

Oktober

39%

13°

-

12

November

27%

-

13

December

28%

-3°

-

14