Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-8°

-

17

Februari

42%

-6°

-

13

Mars

42%

-

14

April

45%

-

12

Maj

48%

16°

-

13

Juni

49%

21°

-

14

Juli

55%

24°

-

13

Augusti

52%

22°

-

14

September

42%

17°

-

14

Oktober

36%

10°

-

14

November

25%

-

17

December

26%

-5°

-

18