Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-8°

-

17

Februari

39%

-6°

-

13

Mars

40%

-

13

April

45%

-

12

Maj

48%

17°

-

13

Juni

49%

22°

-

14

Juli

55%

25°

-

14

Augusti

50%

23°

-

14

September

38%

17°

-

15

Oktober

31%

11°

-

15

November

22%

-

17

December

24%

-5°

-

18