Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-11°

-

12

Februari

42%

-9°

-

9

Mars

41%

-2°

-

10

April

44%

-

9

Maj

44%

15°

-

11

Juni

46%

20°

-

13

Juli

51%

23°

-

13

Augusti

48%

21°

-

13

September

34%

15°

-

15

Oktober

26%

-

14

November

18%

-

14

December

24%

-9°

-

13