Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-8°

11

Februari

40%

-6°

9

Mars

41%

-1°

10

April

43%

10

Maj

44%

13°

12

Juni

47%

20°

12

Juli

49%

22°

11°

13

Augusti

49%

21°

12°

14

September

43%

15°

12

Oktober

36%

11

November

28%

12

December

30%

-6°

12