Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-5°

-

16

Februari

37%

-4°

-

14

Mars

37%

-

14

April

41%

10°

-

14

Maj

49%

18°

-

14

Juni

51%

22°

-

14

Juli

56%

25°

-

14

Augusti

52%

23°

-

14

September

44%

18°

-

13

Oktober

38%

12°

-

14

November

24%

-

17

December

22%

-2°

-

18