Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-5°

-

15

Februari

38%

-4°

-

12

Mars

38%

-

13

April

42%

10°

-

13

Maj

48%

18°

-

14

Juni

51%

22°

-

14

Juli

55%

25°

-

14

Augusti

51%

23°

-

14

September

45%

18°

-

12

Oktober

38%

12°

-

14

November

25%

-

16

December

23%

-3°

-

16