Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-6°

-

12

Februari

39%

-4°

-

10

Mars

41%

-

10

April

43%

10°

-

10

Maj

46%

18°

-

12

Juni

48%

24°

-

12

Juli

52%

26°

-

12

Augusti

49%

25°

-

12

September

43%

19°

-

11

Oktober

36%

12°

-

12

November

26%

-

13

December

25%

-4°

-

13