Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-11°

-

12

Februari

39%

-8°

-

10

Mars

39%

-2°

-

10

April

43%

-

10

Maj

45%

16°

-

12

Juni

45%

20°

-

14

Juli

49%

23°

-

15

Augusti

47%

22°

-

15

September

33%

16°

-

17

Oktober

26%

-

15

November

18%

-

14

December

22%

-9°

-

14