Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-8°

-

14

Februari

37%

-6°

-

12

Mars

39%

-

11

April

41%

-

11

Maj

43%

17°

-

13

Juni

46%

22°

-

14

Juli

50%

24°

-

14

Augusti

48%

23°

-

14

September

40%

17°

-

14

Oktober

31%

10°

-

14

November

23%

-

15

December

26%

-6°

-

16