Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-7°

-

14

Februari

32%

-5°

-

11

Mars

35%

-

12

April

39%

-

12

Maj

42%

16°

-

13

Juni

44%

21°

-

14

Juli

48%

24°

-

13

Augusti

46%

22°

-

14

September

40%

18°

-

13

Oktober

32%

11°

-

13

November

21%

-

14

December

20%

-4°

-

15