Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-7°

-

13

Februari

42%

-5°

-

10

Mars

44%

-

11

April

45%

10°

-

11

Maj

48%

18°

-

12

Juni

50%

23°

-

13

Juli

56%

26°

-

12

Augusti

53%

24°

-

13

September

45%

19°

-

12

Oktober

39%

12°

-

12

November

28%

-

14

December

30%

-4°

-

15