Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-7°

-

14

Februari

44%

-5°

-

11

Mars

45%

-

11

April

46%

10°

-

11

Maj

49%

18°

-

13

Juni

50%

23°

-

13

Juli

56%

26°

-

12

Augusti

53%

24°

-

13

September

45%

18°

-

12

Oktober

40%

12°

-

13

November

28%

-

14

December

30%

-4°

-

15