Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-5°

-

15

Februari

39%

-4°

-

12

Mars

40%

-

12

April

45%

11°

-

12

Maj

50%

19°

-

13

Juni

52%

24°

-

13

Juli

55%

26°

-

12

Augusti

51%

25°

-

13

September

45%

20°

-

12

Oktober

39%

13°

-

13

November

25%

-

15

December

23%

-2°

-

15