Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-6°

-

14

Februari

36%

-4°

-

11

Mars

37%

-

11

April

39%

11°

-

11

Maj

46%

19°

-

13

Juni

47%

24°

-

12

Juli

51%

26°

-

12

Augusti

48%

24°

-

12

September

42%

20°

-

12

Oktober

36%

13°

-

12

November

23%

-

14

December

22%

-3°

-

15