Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-6°

-

13

Februari

37%

-4°

-

11

Mars

39%

-

11

April

41%

11°

-

12

Maj

45%

18°

-

13

Juni

47%

23°

-

13

Juli

51%

26°

-

13

Augusti

48%

24°

-

14

September

43%

19°

-

13

Oktober

35%

12°

-

13

November

23%

-

14

December

23%

-4°

-

14