Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-11°

-

14

Februari

43%

-8°

-

10

Mars

43%

-1°

-

10

April

43%

-

10

Maj

45%

16°

-

12

Juni

47%

22°

-

13

Juli

51%

24°

-

15

Augusti

49%

22°

-

14

September

38%

17°

-

14

Oktober

30%

-

12

November

25%

-

14

December

30%

-8°

-

15