Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-6°

-

14

Februari

44%

-4°

-

11

Mars

45%

-

11

April

46%

11°

-

11

Maj

49%

18°

-

13

Juni

51%

23°

-

13

Juli

57%

26°

-

12

Augusti

54%

24°

-

12

September

46%

19°

-

12

Oktober

41%

12°

-

13

November

28%

-

14

December

31%

-4°

-

15