Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-9°

-

13

Februari

41%

-7°

-

11

Mars

39%

-1°

-

11

April

43%

-

11

Maj

46%

17°

-

11

Juni

49%

22°

-

13

Juli

53%

25°

-

12

Augusti

50%

23°

-

13

September

36%

17°

-

14

Oktober

29%

10°

-

13

November

21%

-

13

December

25%

-6°

-

15