Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-11°

-

13

Februari

40%

-9°

-

10

Mars

42%

-1°

-

10

April

43%

-

10

Maj

45%

15°

-

12

Juni

47%

21°

-

13

Juli

49%

23°

-

15

Augusti

47%

22°

-

16

September

38%

16°

-

14

Oktober

28%

-

14

November

21%

-

13

December

25%

-8°

-

14